Blue hat, blue socks

2391 Views 21 komentarzy
Ostatnio na nic nie mam czasu, a dzień za dniem mi upływa i kiedy tylko patrzę na kalendarz uświadamiam sobie, …