Blue hat, blue socks

31 Views 0 Comment
Ostatnio na nic nie mam czasu, a dzień za dniem mi upływa i kiedy tylko patrzę na kalendarz uświadamiam sobie, …